Latest

के हो मास्टर कार्ड भनेको?

तपाईंहरुलाई ए.टि.एम. कार्ड, भिसा कार्ड एस.सि.टि. कार्ड त पक्कै पनि था होला हो, मास्टर कार्ड भनेको पनि त्यस्तै एउटा अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने ए.टि.एम. कार्ड नै हो
Read More